ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΩΣ 2016-2017

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Υποχρεωτικών Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

1ο Έτος

1ο Εξάμηνο φοίτησης                                                2ο Εξάμηνο Φοίτησης

500312 - Ιατρική Φυσική Ι                                                                                    500317 - Ιατρική Φυσική ΙΙ

500313 - Γενική Ιατρική Χημεία Ι                                                                        500319 - Γενική Ιατρική Χημεία ΙΙ

500314 - Ιατρική Στατιστική                                                                                500407 - Βιολογία ΙΙ

500316 - Ψυχολογία

500406 - Βιολογία Ι

 

2ο Έτος

3ο Εξάμηνο φοίτησης                                                 4ο Εξάμηνο Φοίτησης

500327 - Περιγραφική Ανατομική ΙΙ                                                                     500322 - Περιγραφική Ανατομική Ι

500328 - Φυσιολογία Χειμερινού Εξαμήνου                                                      500323 - Φυσιολογία Εαρινού Εξαμήνου

500355 - Βιολογική Χημεία Ι                                                                                  500329 - Βιολογική Χημεία ΙΙ

500408 - Ιστολογία Εμβρυολογία Ι                                                                       500409 - Ιστολογία Εμβρυολογία ΙΙ

 

3ο Έτος

5ο Εξάμηνο φοίτησης                                                 6ο Εξάμηνο Φοίτησης

500318 - Αρχές Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Ιατρικής                                     500336 - Φαρμακολογία ΙΙ

500332 - Φαρμακολογία Ι                                                                                        500337 - Παθολογική Ανατομική ΙΙ

500333 - Γενική Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας  -  Οδηγός  500338 - Παθολογική Φυσιολογία ΙΙ

500334 - Παθολογική Ανατομική Ι                                                                         500339 - Ιατρική Μικροβιολογία

500335 - Παθολογική Φυσιολογία Ι

500357 - Γενική Μικροβιολογία και Ανοσολογία

 

4ο Έτος

7ο Εξάμηνο φοίτησης                                                 8ο Εξάμηνο Φοίτησης

500358 - Σημειολογία - Νοσολογία                                                             500360 - Ακτινολογία

500359 - Χειρουργική Παθολογία Ι                                                             500361 - Ιατρική της Εργασίας

500360 - Ακτινολογία                                                                                    500362 - Παθολογία

                                                                                                                           500363 - Χειρουργική Παθολογία ΙΙ

                                                                                                                           500365 - Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία  -  Οδηγός

 

5ο Έτος

9ο Εξάμηνο φοίτησης                                                 10ο Εξάμηνο Φοίτησης

500412 - Νευρολογία                                                                                      500412 - Νευρολογία

500414 - Καρδιολογία                                                                                     500414 - Καρδιολογία

500416 - Πνευμονολογία                                                                                500416 - Πνευμονολογία

500418 - Δερματολογία - Αφροδισιολογία                                                  500418 - Δερματολογία - Αφροδισιολογία

500420 - Ουρολογία                                                                                        500420 - Ουρολογία

500422 - Οφθαλμολογία                                                                                 500422 - Οφθαλμολογία

500424 - Ω.Ρ.Λ                                                                                                   500424 - Ω.Ρ.Λ

500426 - Ορθοπαιδική - Τραυματολογία                                                     500426 - Ορθοπαιδική - Τραυματολογία

500428 - Θεραπευτική                                                                                     500428 - Θεραπευτική

500485 - Παθολογία Εντατική Θεραπεία                                                     500485 - Παθολογία Εντατική Θεραπεία

 

6ο Έτος

11ο Εξάμηνο φοίτησης                                                 12ο Εξάμηνο Φοίτησης

500364 - Ιατροδικαστική - Τοξικολογία                                                            500364 - Ιατροδικαστική - Τοξικολογία

500464 - Παθολογία                                                                                             500464 - Παθολογία

500465 - Χειρουργική                                                                                          500465 - Χειρουργική

500466 - Παιδιατρική                                                                                          500466 - Παιδιατρική

500467 - Μαιευτική και Γυναικολογία                                                             500467 - Μαιευτική και Γυναικολογία

500468 - Ψυχιατρική                                                                                           500468 - Ψυχιατρική