ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στη Γενική Συνέλευση του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, με θητεία από 01/09/2023 έως 31/08/2024

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(Αρχείο PDF)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), στη Γενική Συνέλευση του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, με θητεία από 01/09/2023 έως 31/08/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(Αρχείο PDF)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας και Ομωνύμου εργαστηρίου του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για τριετή θητεία.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(Αρχείο PDF)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α για τριετή θητεία.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υγείας Μητέρας-Παιδιού της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ