ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ - OPEN WEEK

"Ενδιαφέρεσαι να συμμετέχεις σε μια εθελοντική ομάδα; Και ποιος δεν θα ήθελε να προσφέρει στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο; Για περισσότερες πληροφορίες, μέλη του Αιμοπεταλίου θα βρίσκονται καθημερινά, από τις 7 ως τις 11 Οκτωβρίου, στο γραφείο μας (κτήριο 14, Ιατρική Σχολή) από τις 11:00 μέχρι τις 14:00. Σε περιμένουμε!

OPEN WEEK

facebook:...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΚΠΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Ετήσιο Συνέδριο της Ομάδα Εργασίας Δερματικού Λεμφώματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και Αντιμετώπισης του Καρκίνου (EORTC CLTF 2019)
26-28 Σεπτεμβρίου 2019 - Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα

Με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 200 επιστημόνων από κορυφαία Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστημιακά κέντρα θα πραγματοποιηθεί...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΣΖ46ΨΖ2Ν-ΒΟΚ) ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Ιδρύματός μας με συνημμένο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»