ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2.6.2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ HUBERT CURIEN

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων (Υ.Ε.Ε.Υ.) και του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και Καινοτομίας (Υ.Α.Ε.Ε.) της Γαλλίας, υλοποιούν, από κοινού, το...

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1.6.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 π.μ. ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, (ΚΤΗΡΙΟ 13,  3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ: 2107462045