ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ WEBINAR

Δείτε σχετική Πρόσκληση για το εκπαιδευτικό-ενημερωτικό webinar “Ψηφιακή Υγεία και Διανοητική  Ιδιοκτησία”, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 3ου Κύκλου Εργαστηρίων Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ".

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Aξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι συμμετέχοντες,

            Όπως ήδη γνωρίζετε, κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας του COVID-19, πολλές από τις δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής έχουν ανασταλεί. Το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΣ ΣΕΥ