ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α για τριετή θητεία.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υγείας Μητέρας-Παιδιού της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠ

Επισυνάπτεται υπ' αριθμ. 10152/01.03.2022  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόδοση  ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου.

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΘΙΟ46ΨΖ2Ν-ΩΗ2, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στον...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ : ΨΜΔΒ46ΨΖ2Ν-67Υ για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ στο...

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ