ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα Διοίκησης Ιατρικής Σχολής

 

Πρόεδρος: Καθηγητής Γεράσιμος Δ. Σιάσος

Αναπλ. Πρόεδρος: Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος

Γραμματέας: Δρ Ελένη Ν. Βασιλοπούλου

 

Τομείς Ιατρικής Σχολής

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών αποτελείται από 6 Τομείς:

ΤΟΜΕΙΣ

Τηλέφωνο

Βασικών Ιατρικών Επιστημών

2107462508

Κλινικοεργαστηριακός

2107462016

Παθολογίας

2132061061

Χειρουργικής

2107456201

Υγείας Μητέρας - Παιδιού

2107462044

Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

2107462044