ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα Διοίκησης Ιατρικής Σχολής

 

Κοσμήτορας: Καθηγήτρια Χάιδω Σπηλιοπούλου

Πρόεδρος: Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Αναπλ. Πρόεδρος: Καθηγητής Θεόδωρος Κ. Λιακάκος

Γραμματέας: Δρ Ελένη Ν. Βασιλοπούλου

 

Τομείς Ιατρικής Σχολής

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών αποτελείται από 6 Τομείς:

ΤΟΜΕΙΣ

Τηλέφωνο

Βασικών Ιατρικών Επιστημών

2107462508

Κλινικοεργαστηριακός

2107462016

Παθολογίας

2132061061

Χειρουργικής

2107456201

Υγείας Μητέρας - Παιδιού

2107770461

Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

2105832472