ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ 2017-18)

Στον ιστότοπο της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής http://grammateia.med.uoa.gr/new/ μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Ο σχετικός σύνδεσμος για τα Μεταπτυχιακά είναι ο εξής :

grammateia.med.uoa.gr/new/viewforum.php?f=128&sid=d3ad0d7e562d454e33abe689894db8b5