ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 28-02-2023

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 29-12-2022

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 27-05-2022

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 02-12-2021

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 26-08-2021

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 09-03-2021

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 02-10-2020

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 30-04-2020

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 10-03-2020

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 22-10-2019

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 24-06-2019

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 21-12-2018

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 02-10-2018

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 04-04-2018

Μητρώο Εκλεκτόρων Ιατρικής Σχολής Εσωτερικά Μέλη

Μητρώο Εκλεκτόρων Ιατρικής Σχολής Εξωτερικά Μέλη

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων από 26-09-2017

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων για 7μελή από 29-11-2016

Ανά Γνωστικό Αντικείμενο

 

Επικαιροποιημένα Μητρώα Εκλεκτόρων για 15μελή από 16-03-2017

Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων Ν. 4405/2016

 

Παλαιότερα αρχεία προ ΑΠΕΛΛΑ