ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία έκδοσης περγαμηνών άλλαξε και πλέον η καταβολή του παραβόλου και η έκδοσή της θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας. Για τις προγενέστερες αιτήσεις περγαμηνών για τις οποίες έχει καταβληθεί το παράβολο στις εκάστοτε γραμματείες, δεν χρειάζεται να γίνει νέα πληρωμή, παρά μόνο να επικοινωνήσετε με τα αντίστοιχα τμήματα για την παραλαβή της.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη νέα διαδικασία έκδοσης περγαμηνής του ΕΚΠΑ

https://papyrus.uoa.gr/