ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Κ.Ι. Ψ.Ν. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2024-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), για την ανάδειξη των εκπροσώπων του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας στη  Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 από 9:00 έως 16:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Η θητεία των εκπροσώπων του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής είναι ετήσια και αφορά στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό κατά το οποίο διενεργείται η εκλογική διαδικασία, ήτοι από 01/09/2024 έως 31/08/2025.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στο αρμόδιο όργανο έκδοσης της προκήρυξής, ήτοι στον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. (chair[at]med.uoa[dot]gr), από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 έως και την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ(Αρχείο PDF)