ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Επισυνάπτεται η ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή της Αιματολογικής Κλινικής και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών.

Υπενθυμίζεται ότι το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή της Αιματολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παθολογίας, καθώς η κλινική δεν είναι αυτοδύναμη. Η εκλογή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:00-13:00, ηλεκτρονικά, με το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ», το οποίο εξασφαλίζει το αξιόπιστο, απόρρητο και αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ανάγκης επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα με τον ίδιο τρόπο.

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ(Αρχείο PDF)