ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ B' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Επισυνάπτεται η ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής και του Ομώνυμου Εργαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, καθώς η κλινική είναι αυτοδύναμη. Η εκλογή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:00-13:00, ηλεκτρονικά, με το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ», το οποίο εξασφαλίζει το αξιόπιστο, απόρρητο και αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ανάγκης επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα με τον ίδιο τρόπο.

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ B' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (Αρχείο PDF)