ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4957/21.7.22, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του ν 5094/13.03.2024, και του άρθρου 4 του ΦΕΚ 5520/τ. Β77.10.22 ο Τομέας Παθολογίας προκηρύσσει την εκλογή Διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τριετή θητεία.

Η Ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.I.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από την Παρασκευή 24 Μάίου 2024 έως το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00, ηλεκτρονικά, στο e-mail του Τομέα Παθολογίας tomeaspathologias[at]gmail[dot]com, Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά (σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας).

Το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής και Ομώνυμου Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην Β' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, καθώς η κλινική είναι αυτοδύναμη. Η εκλογή θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 09:00-13:00, ηλεκτρονικά, με το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ», το οποίο εξασφαλίζει το αξιόπιστο, απόρρητο και αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ανάγκης επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα με τον ίδιο τρόπο.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ(Αρχείο PDF)