ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

 

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα

Χώρα

Επικοινωνία

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

1.

 Aix- Marseille Université

Γαλλία

AIX MARSEILLE_STUDIES.doc

 

Υπατία Δούση Αναγνωστοπούλου

ipatiada@med.uoa.gr

2.

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελλάδα

ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΡΥΔΑ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πανεπιστημίου 30, Αθήνα 106 79

erasmus[at]uoa[dot]gr

Επιτροπή Erasmus+/CIVIS Ιατρικής

3.

Universitatea din București 

 

Ρουμανία

BUCHAREST_STUDIES.doc

 

Μελπομένη Πέππα

moly6592@yahoo.com

4.

 Université Libre de Bruxelles

Βέλγιο

ULB_ETUDES.docx

 

Υπατία Δούση Αναγνωστοπούλου

ipatiada@med.uoa.gr

5.

 Universidad Autonoma de Madrid

Ισπανία

MADRID_STUDIES.pdf

UAM English Courses 2019-2020

Χάρις Λιάπη

cliapi@med.uoa.gr

6.

 Sapienza Università di Roma

Ιταλία

SAPIENZA_presentation.pdf

SAPIENZA_STUDIES.doc

SAPIENZA_Programmes in English

Χάρις Λιάπη

cliapi@med.uoa.gr

7.

 Stockholms Universitet

Σουηδία

STOCKHOLM_STUDIES.doc

 

Μελπομένη Πέππα

moly6592@yahoo.com

 

8.

 Eberhard Karls Universität Tübingen

Γερμανία

TUBINGEN_STUDIES.docx

TUBINGEN_DEGREES.docx

TUBINGEN_PRESENTATION

Χάρις Λιάπη

cliapi@med.uoa.gr