ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Πανεπιστήμια που συμμετέχουν

 

Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν είναι τα παρακάτω :

 

- Aix-Marseille Université (Γαλλία),

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα),

- Universitatea din București (Ρουμανία),

- Université Libre de Bruxelles (Βέλγιο),

- Universidad Autonoma de Madrid (Ισπανία),

- Sapienza Università di Roma (Ιταλία),

- Stockholms Universitet (Σουηδία),

- Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Γερμανία).

 

Η γεωγραφική κατανομή των οκτώ πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη, από βορρά προς νότο και από ανατολή προς δύση, είναι ένα από τα δυνατά σημεία αυτής της συμμαχίας.