ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Erasmus+ studies

 

1. Επίπεδο γνώσης πρώτης γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.

 

Επίπεδο

Μόρια

B2

1

C1

8

C2

15

 

2. Μέσος όρος βαθμολογίας όλων των μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς.

 

α/α

Βαθμολογική επίδοση

Μόρια

1

5.00 – 5.99

2

2

6.00 – 6.99

4

3

7.00 – 7.99

6

4

8.00 – 8.99

8

5

9.00 – 10.00

10

 

3. Ποσοστό μαθημάτων στα οποία έχει εξετασθεί επιτυχώς (σε σχέση με το μέγιστο δυνατό αριθμό μαθημάτων που θα μπορούσε να έχει εξεταστεί). 

 

α/α

Ποσοστό μαθημάτων

Μόρια

1

66,67 – 79,99 %

1

2

80,00 – 89,99 %

3

3

90,00 – 100,00 %

5

 

Αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο

Εξάμηνο

Μαθήματα

1

6

2

4

3

5

4

5

5

7

6

5

7

4

8

5

9

6

10

6

 

4. Επίπεδο γνώσης μιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας. 

 

Επίπεδο

Μόρια

B2

1

C1

3

C2

5

 

5. Εξάμηνο φοίτησης.

 

Έτος

Εξάμηνο

Μόρια

2

3 – 4

1

3

5 – 6

2

4

7 – 8

3

5

9 – 10

4

 

Στις περιπτώσεις υψηλού μέσου όρου βαθμολογίας/μοριοδότησης και παράλληλου αποκλεισμού από την πρώτη επιλογή, οι υποψήφιοι επαναξιολογούνται για τα πανεπιστήμια 2ης ή 3ης επιλογής τους με βάση το παρακάτω επικουρικό κριτήριο απ΄ όπου προκύπτει η τελική αξιολόγηση.

 

Επικουρικά κριτήρια

 

1. Σειρά προτίμησης ξένων ιδρυμάτων.

 

Σειρά προτίμησης

Μόρια

1η

4

2η

2

3η

1