ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

30/5/2022:ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΕΚΠΑ