ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Επισυνάπτεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Π.Α.(Αρχείο PDF)