ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ Γ΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.5094/13.3.24 με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.3 και η παρ.8 του άρθρου 55 του Ν.4957/21.7.22, καθώς και του άρθρου 4 του ΦΕΚ 5520/τ. Β΄/7.10.22, ο Τομέας Υγείας Μητέρας Παιδιού προκηρύσσει την εκλογή για τη Διεύθυνση της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τριετή θητεία.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 έως την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00, ηλεκτρονικά, στο e-mail του Τομέα Υγείας Μητέρας Παιδιού tymp2325[at]gmail[dot]com.

Το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής καθώς η Κλινική είναι αυτοδύναμη. Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 και ώρα 09:00-14:00, ηλεκτρονικά, με το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ», το οποίο εξασφαλίζει το αξιόπιστο, απόρρητο και αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ανάγκης επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα γίνει την επόμενη ημέρα με τον ίδιο τρόπο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αρχείο PDF)