ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ε.Δ.Ι.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στη  Γενική Συνέλευση του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2024 από 9:00 π.μ. έως 12:00 μ. αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Η θητεία του εκπροσώπου και του αναπληρωτή του είναι ετήσια και αφορά στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό κατά το οποίο διενεργείται η εκλογική διαδικασία, ήτοι από 01/09/2024 έως 31/08/2025.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον του Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Πέμπτη 09 Μαΐου 2024 έως την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Ε.Δ.Ι.Π. ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ(Αρχείο PDF)