ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ Α. Ε. 2023-2024

Προκηρύσσονται τα Βραβεία Εξαιρετικής Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για διδάσκοντες της Σχολής Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.) για το Ακαδημαϊκό έτος 20232024. Σύμφωνα με την απόφαση Συγκλήτου της συνεδρίασης της 31ης/01/2024 (ΑΔΑ 9ΨΦ146ΨΖ2ΝΩΓ6), τα δύο (2) Βραβεία θα απονεμηθούν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε Διδάσκοντα/ουσα από τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.
Επιλέξιμοι/ες για το Βραβείο είναι οι εν ενεργεία Διδάσκοντες/ουσες (Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Ε.Π.) της Σ.Ε.Υ. με εξαιρετική επίδοση στη διδασκαλία. Η έννοια της εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας δεν εξαντλείται μόνο στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και ενδιαφέρουσας διδασκαλίας από την έδρα και εντός του εργαστηρίου/κλινικής. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ανοίγουν επιστημονικούς δρόμους στις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τις/τους εμπνέουν και τις/τους καθοδηγούν στην έρευνα, και προβάλλουν το επιστημονικό ήθος. Η βράβευση έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας των διακεκριμένων δασκάλων, οι οποίοι/ες με την υψηλής ποιότητας διδασκαλία τους τιμούν το Ε.Κ.Π.Α. και το λειτούργημα της ακαδημαϊκής διδασκαλίας.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ(Αρχείο PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (Αρχείο DOCX)