ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Επισυνάπτεται το πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ