ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΔΡΑ "JEANMONNET" ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

Νέα έδρα "JeanMonnet" με γνωστικό αντικείμενο την ανθρωπιστική ιατρική  και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων στην πράξη στο ΕΚΠΑ

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την δημόσια υγεία, η Ιατρική Σχολή Αθηνών για μια ακόμα φορά διακρίνεται σε διεθνές επίπεδο με την απονομή στον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Εμμανουήλ Πικουλή της πρώτης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έδρας JeanMonnet με γνωστικό αντικείμενο την ανθρωπιστική ιατρική και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων στην πράξη (/Jean Monnet Chair (JMC) EU humanitarian medicine and response in action/) για την τριετία 2020-23.*

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη αντίστοιχη έδρα διδασκαλίας και έρευνας JeanMonnet που απονέμεται σε Ιατρό. Οι έδρες JeanMonnet είναι έδρες διδασκαλίας και έρευνας που απευθύνονται σε Καθηγητές Πανεπιστημίου για την προαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην θεματική της ειδίκευσης τους, μέσα από συνέδρια, σεμινάρια, workshops, δημοσιεύσεις και τη διδασκαλία προπτυχιακών / μεταπτυχιακών μαθημάτων.

 

Ο καθηγητής κ. Εμμανουήλ Πικουλής έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία τα τελευταία 20 χρόνια  σε θέματα ιατρικής των καταστροφών  και διαχείρισης κρίσεων υγείας, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και πρακτικό επίπεδο και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης  κατέχοντας αντίστοιχες θέσεις στις ΗΠΑ ( Adj. Professor of Surgery, USUHS Bethesda, MD, USA) καιστηνΕλβετία (Adj. Professor in Humanitarian and Catastrophe Emergency Medicine, University of Bern, Switzerland). Στην Ελλάδα είναι Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ενός πρωτοποριακού μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο προάγει τη βιωματική εκπαίδευση και τη διεπιστημονικότητα στην υγειονομική διαχείριση κρίσεων και καταστροφών.