ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ- WEBINAR “(E)VALUATING PATENTS: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Σας παραθέτουμε Πρόσκληση για το εκπαιδευτικό-ενημερωτικό webinar “(e)Valuating Patents: Εκτίμηση και Αποτίμηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας”, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 3ου Κύκλου Εργαστηρίων Αξιοποίησης Εφαρμοσμένης Έρευνας του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"