ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ- ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 21-22/09

Το Κέντρο Αρχιμήδης διοργανώνει διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο
"Από το Εργαστήριο στην Αγορά: Προστασία και Αξιοποίηση Ερευνητικών
Αποτελεσμάτων", την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα
10:00–14:00 στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
Εισηγητές του εργαστηρίου είναι ο Αντώνης Λιβιεράτος, Επ. Καθηγητής στο
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του
Κέντρου Αρχιμήδης, και ο Δρ Γιάννης Δημητρακόπουλος, Υπεύθυνος του
Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Κέντρο Αρχιμήδης.

Το Εργαστήριο στοχεύει στην ενημέρωση των ερευνητών σε θέματα προστασίας
και αξιοποίησης αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας μέσω της μεταφοράς
τεχνολογίας.

Το Εργαστήριο απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής/ερευνητικής
κοινότητας των ΕΚΠΑ, ΙΙΒΕΑΑ, Πανεπιστημίου Πειραιώς, και Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου, συνεργαζόμενων φορέων στο Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας του
Κέντρου Αρχιμήδης.

Για την πρόσκληση και το πρόγραμμα: https://lnkd.in/e6JXzEE
Για εγγραφές: https://lnkd.in/dfs-M9qT
Για περισσότερες πληροφορίες: ttο.archimedes@uoa.gr

Πρόσκληση και Πρόγραμμα για 3ο ΤΤ Workshop Αρχιμήδη ΕΚΠΑ

Από το Εργαστήριο στην Αγορά Προστασία και Αξιοποίηση ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΕΚΠΑ