ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη διευκόλυνση της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, και προκειμένου να ολοκληρωθούν χωρίς αλληλοεπικάλυψη με τα μαθήματα, η έναρξη του εαρινού εξαμήνου μετατίθεται κατά 1 εβδομάδα. 

Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων (Εργαστήρια/Κλινικές), ορίζεται η Δευτέρα26/02/2024.


Κατ΄ εξαίρεση, και σε μια προσπάθεια τήρησης της δεσμευτικής ημερομηνίας έκδοσης περάτωσης σπουδών, η οποία είναι κοινή για όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας,

ειδικά για τους φοιτητές του 6ου έτους, ως ημερομηνία έναρξης των Κλινικών ορίζεται η 19/02/2024.

 

Από τη Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ