ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΡΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επαναπροκηρύσσει για την τριετία 2016 - 2018 την απονομή, από τα έσοδα της κληρονομίας Ιωάννη Κατσαρά, βραβείου υπό τον τίτλον «Μιχαήλ και Ιωάννου Κατσαρά» ποσού Ευρώ 2.180,00, σε τρείς καλύτερες διδακτορικές διατριβές που εγκρίθηκαν από την Ιατρική Σχολή με τον βαθμό «Άριστα». Η πρώτη διδακτορική διατριβή θα βραβευθεί με το 1/2 του παραπάνω ποσού και η δεύτερη και η τρίτη με τα 2/3 και το 1/3 του υπόλοιπου 1/2, ήτοι με Ευρώ 1.090,00€, 726,66€ και 363,33€ , αντίστοιχα. Επίσης, στους βραβευθέντες θα απονέμονται επίχρυσο μετάλλιο για το πρώτο βραβείο, επάργυρο για το δεύτερο και επίχαλκο για το τρίτο. Το κληροδότημα Ι. Κατσαρά θα καταβάλει και την δαπάνη για την εκτύπωση μεταλλίων.

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι / όσες ορκίσθηκαν Διδάκτορες κατά την τριετία 2016-2018 (ακαδημαϊκά έτη).

ΑΙΤΗΣΗ  (Αρχείο DOCX)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΑ  (Αρχείο PDF)