ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προσωρινοί πίνακες αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο κατόπιν έγκρισης των πρακτικών των επιτρόπων αξιολόγησης υποτρόφων για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ.έτους 2023-2024.

 

ΠΡΑΚΤΙΚA ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2023-2024 (Αρχείο PDF)