ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΕΘΑΑΕ

Δείτε τη σχετική Απόφαση Πιστοποίησης Ιατρικής Σχολής Αθηνών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ΕΘΑΑΕ