ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δείτε την αναθεωρημένη απόφαση του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής

Σύμφωνα με αυτή επεκτείνεται κατά ένα χρόνο η διάρκεια της πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, ως απόρροια των διατάξεων του Ν.4957/2022/Α'/21-7-2022, ο οποίος προβλέπει πενταετή διάρκεια για τις πιστοποιήσεις των Προγραμμάτων Σπουδών.

 

ΑΝΑΘ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ(Αρχείο PDF)