ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να γνωρίσουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι κατά την διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, η κατάθεση όλων των αιτημάτων και η επικοινωνία με την Γραμματεία της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, θα γίνεται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deanhealthsc[at]uoa[dot]gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-746.2056

Όλα τα αιτήματα θα απαντώνται εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος ή απαιτεί η κάθε περίπτωση.

Τυχόν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Γραμματείας της Επιτροπής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής.