ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Παρατίθενται οι ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση και εκπροσώπων ΕΔΙΠ τους Τομείς της Ιατρικής Σχολής.