ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ενημέρωση της Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών, για τους υποψήφιους Ερευνητές, οι οποίοι πρόκειται να ζητήσουν την έγκριση της Επιτροπής για Ερευνητικά Πρωτόκολλα, που χρησιμοποιούν διαδικτυακά ερωτηματολόγια, μέσω πλατφόρμας Google

 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΣΩ GOOGLE(Αρχείο PDF)