ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΙΣΤΙΚΗΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τριετή θητεία.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από 09.00 π.μ. έως 13.00μ.μ. με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από 04 Οκτωβρίου 2023 έως και 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15.00 αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από τον ιδρυματικό λογαριασμό τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tomeaskipsn23.25@gmail.com

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΙΨΝ (Αρχείο PDF)

ΑΙΤΗΣΗ (Αρχείο Word)