ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για διετή θητεία, από 01/09/2023 - 31/08/2025

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ