ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία αντιστοιχεί φοιτητές του ΕΚΠΑ με συμφοιτητές τους με Αναπηρία, με στόχο την συστηματική υποστήριξή τους στις σπουδές τους.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ