ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

(Τροποποίηση τίτλου του ΠΜΣ: "ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ")

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2023-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2023-2024