ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΙΠ Γ.Σ. ΤΟΜΕΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΙΠ Γ.Σ. ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΔΙΠ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΤΕΠ Γ.Σ. ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΤΕΠ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΔΙΠ ΓΙΑ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΤΕΠ ΓΙΑ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Δείτε τη σχετική προκήρυξη εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

Δείτε τη σχετικη προκήρυη εδώ