ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021

Δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα της ημερίδας με διεθνή απήχηση και τίτλο «The management of complex aortic aneurysms» που θα πραγματοποιηθεί από την Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.