ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΚΠΑ

H Μονάδα Αγγειολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου και η Μονάδα Δυσλιπιδαιμιών και Αθηροσκλήρυνσης της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κίμωνα Σταματελόπουλο αναζητά τελειόφοιτους Ιατρικής ή Ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την μεταφραστική έρευνα στον τομέα της καρδιολογίας. Βασικό πεδίο έρευνας του εργαστηρίου αποτελεί η μελέτη μηχανισμών αγγειακής φλεγμονής και της αθηρωμάτωσης, της επίδρασης παρεμβάσεων στην αθηροσκληρυντική νόσο με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μη επεμβατικής εκτίμησης της αρτηριακής δομής και λειτουργίας και η ανακάλυψη νέων βιοδεικτών στην πρόβλεψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην πορεία της συνεργασίας. Επιπλέον, παρέχεται ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην διεξαγωγή κλινικών μελετών,  τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και στατιστικών πακέτων (SPSS, STATA και R), σε ερευνητικές εργαστηριακές τεχνικές, στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση.  Επίσης παρέχεται κλινική εκπαίδευση, στη μη επεμβατική εκτίμηση του αρτηριακού δικτύου και της καρδιάς (πχ υπερηχογράφημα αρτηριών και καρδιάς, σφυροβραχιόνιος δείκτης) καθώς και στην προληπτική καρδιολογία με εστίαση στη λιπιδιολογία. Υπάρχει δυνατότητα έμμισθης πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Απαιτείται η παρουσία χαρακτηριστικών όπως ομαδικότητα, συνέπεια και οργανωτική ικανότητα. Οποιαδήποτε  προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της έρευνας θα εκτιμηθεί, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη. Δυνατότητα μετεκπαίδευσης σε συνεργαζόμενα διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.


Επικοινωνία:

Γραμματεία: Ελευθερία Μανίκα,

Λασθένης Αγγελιδάκης, Κίμων Σταματελόπουλος

2132162487, 6909428901, 6974317698

e-mail: aggeiologiko.erg[at]gmail[dot]com, stamatelopoulosk[at]yahoo[dot]gr,
kstamatel[at]med.uoa[dot]gr, kimon.stamatelopoulos[at]newcastle.ac[dot]uk