ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΊΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΑΘΗΝΏΝ

Συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το "Αιμοπετάλιο" είναι η φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ως στόχο έχει την προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού σε νέους ανθρώπους, κυρίως μέσα από την διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών και την ενημέρωση για τη δωρεά αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με στόχο  την εγγραφή εθελοντών δοτών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, πλέον σε συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Αν ενδιαφέρεσαι λοιπόν να συμμετέχεις σε μια εθελοντική ομάδα και θέλεις να προσφέρεις στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο μπορείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας και εσύ. Για περισσότερες πληροφορίες, μέλη του Αιμοπεταλίου θα βρίσκονται σε μια διαδικτυακή συνάντηση την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 από τις 18:00 μέχρι τις 19:00:

https://meet.google.com/jiu-irkk-owe

--

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ
Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Παν/μίου Αθηνών

Προθάλαμος Παπουλακείου Αναγνωστηρίου, Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, 11 527 Γουδή - Αθήνα

E: aimopetalio2002[at]gmail[dot]com
Fb: facebook.com/Aimopetalio