ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που πλήττει συχνά τη χώρα μας και άλλες χώρες του πλανήτη. H εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού σε ώρα εργασίας μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα σε εργοδότη, εργαζόμενους και επισκέπτες. Η σωστή εκτίμηση των κινδύνων, μεταξύ αυτών και του σεισμικού κινδύνου, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ασφαλών χώρων εργασίας.

 

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες προετοιμασίας σε περίπτωση σεισμού.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - Οδηγίες ΟΑΣΠ

Προετοιμάσου από τώρα για το Σεισμό - Οδηγίες ΟΑΣΠ