ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "Αρχιμήδης" ενημερώνει για τη νέα πρωτοβουλία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την υποστήριξη του εγχώριου οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Δείτε την πρόσκληση για υποστήριξη Τεχνοβλαστών από το Κέντρο Αρχιμήδης