ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υγείας Μητέρας-Παιδιού της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ για μονοετή θητεία, από 01/09/22 - 31/08/23

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ