ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Βιοχημείας του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τριετή θητεία.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τη Τετάρτη 08 Νοεμβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου  2023 (15:00),  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  στο e-mail της  Γραμματείας του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών(biolchem[at]med.uoa[dot]gr) και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Με την αίτηση υποψηφιότητας συναποστέλλονται:  α) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) βιογραφικό σημείωμα (σύντομο), γ) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος εκλογιμότητας.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (Αρχείο PDF)