ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β΄ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Σε συνέχεια του υττ’ αριθμ. 6749/τ.Β/01.12.2023 ΦΕΚ Ιδρύσεως της Β' Γαστρεντερολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ο Τομέας Παθολογίας προκηρύσσει την εκλογή Διευθυντή της Β' Γαστρεντερολογικής Κλινικής για τριετή θητεία (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4957/21.7.22 και του άρθρου 4 του ΦΕΚ 5520/τ. Β77.10.22).

Η Ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τη Δευτέρα 15 Ιανουάριου 2024 έως τη Δευτέρα 29 Ιανουάριου 2024και ώρα 13:00, ηλεκτρονικά, στο e-mail του Τομέα Παθολογίας tomeaspatholoqias[at]qmail[dot]com. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά (σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας).

Το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή της Β' Γαστρεντερολογικής Κλινικής απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παθολογίας, καθώς η κλινική είναι νεοιδρυθείσα και μη αυτοδύναμη. Η εκλογή θα διεξαχθεί την Πέμπτη 22 Φεβρουάριου 2024 και ώρα 09:00-14:00, ηλεκτρονικά, με το πληροφοριακό σύστημα «ΖΕΥΣ», το οποίο εξασφαλίζει το αξιόπιστο, απόρρητο και αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ανάγκης επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα γίνει την επόμενη ημέρα με τον ίδιο τρόπο.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ(Αρχείο PDF)