ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Προκήρυξη -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς και υποψηφίους διδάκτορες

Προκήρυξη - ανάρτηση προσκλήσεων υποψηφίων υποτρόφων για τις ανάγκες της Ιατρικής Σχολής για ανταποδοτικές υποτροφίες στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ  κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020»

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 26/04/2021, στις 15.00μ.μ.