ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επισυνάπτεται το πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ - ΕΚΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ