ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι μετεγγραφέντες για τις περιπτώσεις των αιτούντων με μοριοδότηση (οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια), των αιτούντων χωρίς μοριοδότηση (εκτός ποσοτικού περιορισμού), των αιτούντων μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών καθώς και των αιτούντων φοιτητών Κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι κυρώθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ., επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής στη συνεδρίαση της 30-11-2023 και καλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως  και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, καλούνται επίσης όπως προσέλθουν στον 3ο όροφο της Γραμματείας  της Ιατρικής Σχολής (κτήριο 13), την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., για να ολοκληρώσουν την διαδικασία που απαιτείται για να παραλάβουν την ιατρική τους ποδιά.

Συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία των Αθλητών.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ