ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 10 ΧΛΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/2022