ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ SAVE-MORE

Η έγκαιρη προσωποποιημένη αντιμετώπιση της πνευμονίας από COVID-19 μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου κατά 64% και θανάτου κατά 55%. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης SAVE-MORE που σχεδίασε και συντόνισε ο Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης.

Η μελέτη υλοποιήθηκε σε 37 κέντρα, στην Ελλάδα (29) και στην Ιταλία (8) και τα αποτελέσματα έχουν κατατεθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων από τον οποίο αναμένεται απάντηση για την έγκριση ή μη, της ένδειξης του φαρμάκου Anakinra για την νόσο COVID-19. Τα στοιχεία και τα συμπεράσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Medicine στις 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικότερα:

Η μελέτη SAVE MORE περιγράφει μία πλήρη στρατηγική της αντιμετώπισης των ασθενών με COVID-19 πνευμονία η οποία έχει δύο στάδια:

* Στο πρώτο στάδιο, πρέπει να γίνει μέτρηση του βιοδείκτη suPAR στο αίμα κάθε ασθενούς που νοσηλεύεται με COVID-19 πνευμονία

* Στο δεύτερο στάδιο, αν η τιμή του βιοδείκτη suPAR είναι μεγαλύτερη ή ίση με 6 ng/ml ξεκινά θεραπεία με το φάρμακο anakinra (δόση 100mg/ημέρα υποδορίως για έως 10 ημέρες).

Η βελτίωση μπορεί να δοθεί συνοπτικά ως εξής:

* Σχεδόν τριπλασιάζεται (αυξάνεται 2,78 φορές) η πιθανότητα ίασης.

* Μειώνεται κατά 50% η πιθανότητα παραμονής στο νοσοκομείο ή στη ΜΕΘ.

* Μειώνεται κατά 55% ο κίνδυνος θανάτου.

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01499-z